hits

oktober 2016

Åsatru og tordenguden

I åsatru er det Tor som er guden som forbindes med torden. Når det gjelder andre hedenske tradisjoner som ligger nær opp til åsatru, har de også en gud for torden som ligner veldig på Tor.  ...

Bøkene om åsatru fra middelalderen

I årenes løp har jeg lest flere av de skriftlige kildene fra middelalderen. Her er middelalder-bøkene jeg har lest, hvor religionen er et av temaene:   Edda, av Snorre Sturlason - Snor...

Usynlige vesener i naturen

  At det finnes forskjellige usynlige vesener knyttet til naturen, er noe som tas for gitt i omtrent alle natur-religioner. Mens gudene og gudinnene befinner seg i en annen verden og kan oppl...

Hva Odin sier om alkohol og alkoholmisbruk

  Å være alkoholiker betyr at du har en tørst etter alkohol som du ikke klarer å bli kvitt. Det fører lett til at du drikker deg full hver dag.  Alkoholmisbruk, betyr at du drikker på e...

Hvorfor skal du være religiøs, og ikke bare spirituell?

  Det er mange som kaller seg spirituelle og som tror på overnaturlige fenomener. Men de velger å ikke kaller seg religiøs. Hvordan kan vi forklare dette?  Mange av de spiritu...

Platon mener at vi lever i en hule

  I forrige innlegg nevnte jeg filosofen Platon. Han vil jeg gjerne fortelle mer om, siden jeg synes han har mange gode poenger. Ser du bildet over denne teksten? Se nøye på bildet. Ser du hv...

Hvor sterk er din religiøse tro?

Stoler du på Tor, Frøya, eller kanskje en gud fra en annen religion? Mer enn halvparten av verdens sju milliarder mennesker tror på en eller flere guder, og har dermed også en slags oppfatning av h...

Runer og runetegn

Etter min mening er runer og runetegn to forskjellige ting. Ordet «rune» betyr «hemmelighet», mens et runetegn er et symbolet for denne hemmeligheten. Et runetegn blir altså til når en med spesiell...

En bok jeg anbefaler

Eddadiktene består av to deler. Den første delen handler om gudene våre. Diktene ble skrevet ned på 1200-tallet, men de regnes for å være vesentlig eldre. Før diktene ble skrevet ned, ble de fortal...

Odin - En gud med mange navn

Odin er en gud med mange navn. Dette er det flere grunner til. Noen av navnene har han fått fordi de viser til forskjellige egenskaper ved ham.  Noen av navnene har han fått fordi han er den ...

Åsatru - En tidslinje

Når det gjelder kortfattede fremstillinger av åsatruas historie, er det allerede skrevet en del om dette. Siden jeg aldri er enig i hva det legges vekt på, og hva som utelates, har jeg skrevet min ...

Meningen med denne bloggen

Denne bloggen skal handle om religion, etikk, kosmologi, og andre beslektede temaer. Alt sammen fra et europeisk hedensk perspektiv. De fleste innleggene skal være lettleste så ...