hits

Navnene på ukedagene

Ukedagene våre er oppkalt etter guder. Akkurat hvordan det ble slik er jeg usikker på, men jeg vil tippe på at det var noe som festet seg i vikigtiden, siden det var da det engelske språket ble til. 

Tirsdag /Tuesday - Denne dager er oppkalt etter guden Ty. Flere gamle helligsteder i Norge er viet til guden Ty. 

Onsdag / Wednesday - Oppkalt etter Odin. Utenfor Skandinavia gikk Odin også under navnene Wotan eller Wodan, derav det engelske navnet på dagen. 

Torsdag / Thursday - Guden Tor (tordenguden) sin dag. 

Fredag / Friday - Her har vi et lite mysterium. Den vanligste oppfatningen er at det er gudinnen Frigg sin dag. Men noen hevder at det er gudinnen Frøya eller broren hennes, Frøy, sin dag. Hos romerne var det gudinnen Venus sin dag. Frigg var det mektigste av gudinnene og må kanskje ha vært den som fortjente en egen dag. Men Frøya var gudinnen for kjærlighet, og veldig populær blant folk. Hva tror du?

Lørdag / Saturday - På norrønt og norsk betyr dette «badedagen». I vikingtiden var det vanlig å ta seg et bad i badestampen en gang i uka. På engelsk har tydeligvis den romerske tradisjonen overvunnet det norrøne for akkurat denne dagen. Saturn var en av de viktigste romerske gudene. 

Søndag / Sunday - Solens dag. Sør i europa var solen en en viktig gud. Hos romerne var det altså solgudens dag. Trolig samme betydning I den norrøne tradisjonen var solen en gudinne. 

Mandag / Monday - Månens dag. I den norrøne tradisjonen var Måne broren til Sol. 

Bildene over er hentet fra boka "Cimbrish Heathen Religion" av Trogillus Arnkiel utgitt i år 1691.  

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar