hits

Åsatru, reinkarnasjon og gjenfødelse

Reinkarnasjon er troen på at sjelen vil finne seg en ny ung kropp å være i, når den kroppen du har ikke lever lenger. En del fagpersoner påstår at troen på dette kun finnes i hinduisme og buddhisme. Men dette er bare tull! I middelalderen i Europa fantes det faktisk også kristne som trodde på reinkarnasjon, men dette ble etter hvert erklært som vranglære og kjetteri. 

Med alle bevisene som finnes for dette, og det at man også kan finne det ut på egenhånd, gjør at mange tror på reinkarnasjon helt uavhengig av hvilken religion de tilhører. Den religiøse retningen som tar sterkest avstand fra troen på reinkarnasjon, er katolikkene. Likevel har det hendt flere ganger at religiøse katolikker har oppdaget at dette livet ikke er deres første. 

Når det gjelder moderne åsatru så er det, slik jeg oppfatter det, et flertall som tror på reinkarnasjon. Åsatru er i stor grad erfaringsbasert, det vil si det man opplever selv av åndelige saker har større betydning enn det som står skrevet. Likevel skal det nevnes at det også enkelte steder i gamle tekster og i den gamle tradisjonen, hvor det ser ut til at det er reinkarnasjon som foregår: 

- I enkelte heltedikt står det at en person er blitt født på nytt (men det står ikke akkurat hva som legges i dette, og om det er noe som er vanlig ellers, eller om det er et særtilfelle) 

- I Flatøybok er det et avsnitt hvor kong Olav (den hellige) rir forbi en gammel gravplass i følge med noen av soldatene sine. Da er det en person spør kongen om han er blitt begravet der en gang tidligere. Kongen svarer med en kort tale hvor han tar avstand fra troen på dette, og hvor han mener at slikt er hedensk overtro.

- Fra arkeologien vet vi at rike folk fra overklassen som døde kunne få med seg personlige eiendeler i graven. Og det er også spor av at en del gravhauger er blitt åpnet igjen etter en stund. Det er blitt spekulert i om dette kan være fordi en person som er født på nytt vil hente sine egne rettmessige eiendeler. 

(Nøyaktige kildeangivelser har jeg ikke dessverre. Jeg har ikke studert dette så veldig grundig, bare tatt et overblikk)

 

Kort forklart kan vi altså konkludere med at:

- Reinkarnasjon er en realitet

- Det finnes en mengde beviser for dette

- Mange tror på reinkarnasjon fordi det er selvopplevd, selv om religionen deres sier noe helt annet

- Innen åsatru er det normalt å tro på reinkarnasjon, selv om det ikke er en nødvendighet

 

Reinkarnasjon og gjenfødelse er veldig interessante temaer siden det er såpass mange som kommer fram til at dette er en realitet, så nå som jeg først har begynt å skrive litt om dette, kommer det nok til å komme flere innlegg.  

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar