hits

Hva Platon sier om sola

Filosofen Platon så på sola som noe mer en et himmellegeme som gir oss lys og varme. Han bruke også sola som eksempel på den godes idé. I følge Platon er det lite vi mennesker egentlig kan si at vi vet sikkert om verden. Men vi vet at det finnes en slags bevissthet, siden vi er i stand til å tenke. Altså idéverdenen. 

Platon brukte sola som et eksempel på idéene. Sola har opphav til alt. Vårt øye ser ting ved hjelp av sollyset. Sola er ikke bare opphavet til at ting er synlige, men også opphavet til at ting eksisterer. 

#religion #platon #filosofi #sol #sollignelsen

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar