hits

Om religiøs meditasjon - Rimsmeden

Som jeg sa i det første blogginnlegget om religiøs meditasjon, kan det fungere bra å nynne et mantra når man mediterer. Særlig dersom man bruker meditasjon som en dypere og mer avansert form for bønn. Et mantra er et hellig vers som man nynner om igjen om igjen. I dette innlegget vil jeg fortelle litt mer om dette. 

Mantraer er ikke bare ubetydelige vers som du nynner for deg selv. Mantraer har makt og kraft. De er tankenes vibrasjon i forhold til kosmos. Lyd er en form for energi som har struktur, kraft og en bestemt forutsigbar effekt på chakraene og menneskenes sjel. 

I vår tidsalder blir gjerne helt opplagte fakta om hvordan mennesker kan bli påvirket av religiøse ritualer og åndelige hendelser, gjerne betraktet som overtro og humbug. Men for oss som driver med forskjellige former for meditasjon og opplever virkningen, er det å komme med håndfaste bevis helt unødvendig. Vi er fornøyde med det vi føler og opplever. 

Når dette er sagt, så er den beste måten å forstå dette på, å forsøke det selv og oppleve det direkte. Jeg oppfordrer de leserne som driver med meditasjon fra før, til å forsøke dette. Lær deg et enkelt mantra utenat, og forsøk å bruke det når du mediterer. Visualiser lyden som faktisk beveger seg med enorm hastighet, og produserer lys som strekker seg ut i universets lengste rekkevidde. 

Jeg har eksperimentert med forskjellige mantraer som tar utgangspunkt i åsatru. Et mantra bør «rime» eller «klinge» litt bra, i tillegg til at det bør gi en religiøs mening. 

Et av de bedre forslagene er mantraet «Om Omi Odin Om». Dette er ikke et mantra jeg funnet på selv, men et som blir brukt av mediterende åsatroende fra før. Hvilket tonefall man bruke er jeg litt usikker på. Selv bruker samme tone på de fire første vokalene, og deretter går jeg et hakk opp på de to siste. Hvis noen av leserne har andre forslag, må dere gjerne kommentere. Eller gjerne hvis dere har andre gode forslag til mantraer. 

Hva «Om Omi Odin Om» betyr, bør jeg sikkert forklare. «Om» er en universell lyd som oppstår hvis man slapper av og lager lyd samtidig som man lukker munnen sakte.  Ordet kan også staves «Aum». Folk som har studert disse tingene, kjenner kanskje ordet bedre med denne stavemåten. Ordet er blitt tillagt mange ulike tolkninger. De tre forskjellige lydene man lager når man uttaler ordet  kan for eksempel tolkes som skapelse/eksistens/ødeleggelse, eller fortid/nåtid/fremtid, eller noe slikt. Men uansett hvordan man tolker ordet er det i alle fall et gammelt religiøst ord. «Omi» blir hevdet å være et gammelt navn på Odin. Om dette har noe grunnlag i troverdige kilder er jeg usikker på, men det blir i alle fall presentert som en påstand. Ordet høres  ut som en blanding av «Om» og «Odin» slik at man knytter disse to ordene sammen. Hele mantraet under ett kan kanskje tolkes som at Odin er guden bak alt, som er både gammel og ny, og som både skaper og ødelegger? 

Til dere som ønsker å prøve, lykke til!

Om religiøs meditasjon - Eremitten 

Om religiøs meditasjon - Sabotøren 

Om religiøs meditasjon - Del 1

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar