hits

Er sjelen udødelig?

Er sjelen vår udødelig? Og er det et liv etter døden? 

Alle slags religioner har et slags svar på dette. At man i tillegg til den fysiske kroppen har en slags åndelig del, sjelen, er det stor enighet om. Mange vil også hevde at dette er uomtvistelig bevist. Den fysiske kroppen blir til, får barn, og dør. men det viser seg gang på gang at sjelen fremdeles eksisterer og er levende når livet forsvinner fra den fysiske kroppen. Mye tyder også på at den kan regenereres og ta plass i en ny barnekropp. Døden er en viktig forandring, men ikke egentlig slutten. 

Når det gjelder spørsmålet om sjelen er udødelig, så er det ingen beviser for dette. Hele idéen er ulogisk. Siden absolutt alt annet har en begynnelse og en slutt, må dette også gjelde for sjelen. Selv om sjelen fortsetter å eksistere utenfor kroppen, vil sjelen likevel dø eller gå i oppløsning på en eller annen måte, en eller annen gang. Hvordan dette foregår vet vi veldig lite om, så vi må støtte oss på filosofiske sannheter. 

Menneskets sjel er knyttet til det enkelte individet. Den kan være knyttet til personligheten og minnene om hva den har gjort når den hørte til i en annen fysisk kropp. Siden målet med menneskene først og fremst er at de skal styre i midtgard og helst utvikle seg til det bedre, så er det at kroppen din dør, ikke noen grunn å slutte med dette. Det er både gudene og mange menneskers vilje, at man skal fortsette med å være aktiv. 

Hvorfor har vi både en fysisk kropp og en sjel i første omgang? Dette har å gjøre med hvordan verden ble skapt. Mens livet og sjelen kom ifra gudene, er selve materien noe som har opprinnelse i fra Ymes kropp. Det er altså grunnleggende to helt forskjellige ting, som smelter sammen til en enhet i mennesket.   

 

13 kommentarer

Runar

14.11.2017 kl.19:10

Du skriver at "Det er stor enighet i at kroppen har en åndelig del, sjelen". Kan du vise meg noen forskningsstudier som sier dette? Eller mener du at det er stor enighet om dette i den lokale kirken? For jeg har aldri sett noen bevis på at en sjel eksisterer. Og om du har bevis for en sjel så kan jeg nesten garantere at du vil få en Nobelpris neste år!

desomskapteverden

14.11.2017 kl.19:21

Runar: Ja, jeg har beviser for dette. Ikke beviser som jeg kan vise fram for skeptikere, men egne opplevelser som beviser dette for meg. Det er mange andre som også har slike beviser, og de kommer fra alle land, alle kulturer, og alle religioner. Altså er det stor enighet.

Oledoledoff

14.11.2017 kl.19:38

Sannheten er vel helst at mennesker har problemer med å godta at døden er slutten, så derfor må de finne på en haug ting om sjel, oppstandelse, evig liv, gjenfødelser, himmel og paradis og midgard, etc og klamrer seg til troen på sånt. Det er jo greit nok, det. Men det bør være like greit at en del slett ikke tror på slikt. :)

Runar

14.11.2017 kl.19:52

Egne opplevelser er ikke bevis.... Om egne opplevelser var bevis så hadde jorden vært rund siden "alle religioner er enig om dette".

Har du egentlig en god grunn til å tro på en sjel? Eller har du bare noen "opplevelser"? Hvordan kan du være sikker på at disse opplevelsene er reelle?

Du skriver at "det er ingen gode bevis for at sjelen er udødelig". Men det er gode bevis for en sjel? Du er klar over at det flertallet tror ikke teller som bevis?

Trond E.

14.11.2017 kl.23:13

Hei, jeg er en historieforteller/storyteller via tekst, illustrajoner, tegneserier, striper, kortfilmer, og èn seperat utstilling om "MENNESKERETTIGHETER og Det Menneskelige Rammeverk".

Alle historieforteller leser alt man kommer over, og leter opp svarene til,"Hvorfor det, da?", for uten referanser blir det kun svevestøv av noe bablende-greier av Hollywood kaliber.

...men hvis ikke spørsmålene kommer fra ditt EGET indre, så vil du aldri kunne 'veie' svarene opp korrekt etterhvert som de dukker opp på din søken. Så,"Ape se, ape gjøre. Ape høre, ape tro", er betegnelsen av de som spør uten å selv ha noe tankereting utfra sitt eget indres spørsmål i den saken man søker svar om. Svarene er like mange som behagelighetene, så du vil opplagt gå deg vill inn i en komfortsone ledet av ditt eget fordomsfulle sinn.

Poeng: Bruk hjernen til å tenk (veie) med, ikke tro detg via sinnets vannvidd... ;)

Bibelen sier veldig klart at mennesket ikke har en udødelig sjel.

...Dette er i dag faktisk lett å få verifisert, takket være internett.

Hjernen trenger flere kilder for å veie en sak. Ikke kun èn kilde. For hvordan veier man kun èn ting uten noe annet som motvekt, mon tro?

Sinnet er fullt opp av fordommer via kulturelle innslag, og derfor troende til litt av hvert...

Sinnet har denne leie tendensen til å sensurere informasjon den faktisk burde ha sendt til hjernen. Hjernen er en 'maskin', den veier ting via logikken sin, men da må den ha den hele og fulle sannheten i saken, ikke halv-sannheter som sinnet bedrar inn via sine kulturelle fordommer.

Okey, la oss nå se om sinnet ditt er en gammal-bikkje som sensurer vekk nye tanker, eller om sinnet ditt evner å lære nye 'triks' og veie ting på logikkens vektskål via å ta til seg mer en èn tankeretning. For husk at du er et menneske, ikke en bikkje...

Hvis Gud sa til Adam og Eva at de visselig ville dø, hvis de var ulydig og stjal fra det ene treet i Edens hage, hvorfor skulle han premiere dem med et liv i en annen dimensjon? Gud sa ikke at de ville dø og komme til et Helvete, eller til en Himmel. Kan sa at de ville bli til støv igjen. Eksistensielt opphør av livet. Døden var straffen for ulydighet, ikke en belønning til trinn to av-et-eller-annet svevende teroetiske greier... Det var denne åndesønnen som løy til Eva om at hun ikke kom til å dø, men hun døde. Vi arvet denne 'arvesynden', som dere sikkert har hørt om. Derfor dør vi alle, for vi har arvet synden av våre to forfedre. Vi har ingen skyld, det er derfor vi har muligheten til å bli løskjøpt fra denne arvelige belastningen av evig tillintetgjørelse.

All falsk religions matfat er 'mysteriet' om 'livet etter døden'. Hvorfor går folk i kirken? Jo, de er dødsredd for å komme til Helvete, og håper og tror at penger i kollektskålen skal få presten til å be 'magiske' bønner til Gud om at de må få slippe. Så i hovedsak så er "Helveteslæren" selve matfatet til enhver falsk religion. Spor nr.2 i denne 'kriminalsaken' er, alle falske religioner tjener staten, politiske partier, diktatorer, keisere, Førere, konger - "For Gud, Konge og Fedrelandet - drep Fedrelandets fiender!", velsigner prester der de står ved siden av generaler og hva-som-nå-i-tiden-hersker-i-landet, mellom bakkar og berg utved havet... Norge har en kultur religion, et minimalistisk hamskifte av Åsatrone. "Det er kun handelspolitikk, ikke ta det personlig...".

En kort artikkel,"Frykt for døden ? hvordan kan du overvinne det?", på under en A4-side, og med bibelskriftsteder som er lett å verifisere opp med sin egen Bibel.

Har du dysleksi kan du også få teksten lest opp (...ingen monoton robot stemme).

https://www.jw.org/no/hva-bibelen-laerer/sporsmal/frykt-for-doden/

Per Ulv

15.11.2017 kl.05:17

Først må man bevise at mennesker og dyr er forskjellige, det lar seg selvfølgelig ikke bevise og dermed er omtrent alle religioner, filosofier og teorier lagt død.

Tove Kilgreen Jensen

15.11.2017 kl.15:28

Man må innse at det er hendelser som motstrider den normale fysikk, Man kan oppleve fysikkens verden som uforklarlige hendelser, Fenomener , magi eller uvirkelige tilstander oppleves som noe man ikke forstår fordi den bestrides mot en normal fysisk handling, Om det er påvirket av energier man ikke kjenner til , kaller man dem sjelens ånder, Livs tegn fra mennesker som har forlatt vår jord.

Ali 1

16.11.2017 kl.10:49

Det er mange tegn som tyder på at vi allerede er døde,og lever i et slags dødsrike her på jorden.

Jeg tror det venter et liv i en annen dimensjon,etter denne vandringen gjennom mørket.

Grateful dead.

16.11.2017 kl.10:53

For de mest hardkjernede skeptikere og ateister finnes alltid psykedeliske planter som kan åpne det tredje øyet akkurat lenge nok til at man får innsikt i den guddommelige åndeverdenen.

Ali 1

16.11.2017 kl.11:01

Det blir slik du forestiller deg.Om du forestiller deg at alt er svart og tomt efter døden,så blir det slik,inntil du går lei eller finner på noe annet.

inge

16.11.2017 kl.11:03

Så ett program på Tv for noen år siden om en lege som var inne på samme spørsmålet. Mennesket har en sjel , hvor blir den av når vi dør , og hvor mye veier den ?? Han la døende mennesker oppå ei vekt , ( satte hele senga på ei vekt ) og la merke til når mennesket døde , ble det 20 ... 25 gram lettere ....... Var det sjelen som forlot mennesket ?? Er det sjelen som veier 20 ... 25 gram .... Legen hadde stor motstand i sin forskning , og da spesielt av religiøse personer ..... Men ingen kunne forklare hvorfor vekten minsket med 20 ... 25 gram når personen døde .... Er det noen som har ett fornuftig og logisk svar på dette ??? , Eller er det vekten av sjelen som forlater kroppen ?????????? Hvorfor har enkelte minner om ett tidligere liv når de er små , og vokser opp ????

Runar

16.11.2017 kl.17:48

Inge;

Eksperimentet du snakker om ble gjort for ca 120 år siden av Duncan MacDougall. Det ble utført av en mann som ikke tilgang til nøyaktig måleinstrument, og han ignorerte flere av resultatene sine som IKKE viste noe avvik. Om man forsker på noe så kan man ikke stryke de tingene som ikke passer med det du vil bevise....

Det er INGEN bevis for en sjel. Om det var det så ville noen ha publisert sine resultat for leeeenge siden, og vunnet en Nobelpris og blitt en av verdens mest kjente personer.

CMS

18.11.2017 kl.17:33

Runar: Det er akkurat det som skjer med nye medisiner. Produsent kjører kanskje 50 studier, hvorav kun 2 viser positiv virkning. Hva skjer? De andre 48 publiseres, og de 2 positive blir publisert. Vitenskap har ingenting med dette temaet å gjøre, og som du ser blir en metode brukt til å liksom avsløre en useriøs forsker, mens de gigantiske som gjør NØYAKTIG det samme slipper unna... Jepp

Skriv en ny kommentar