hits

Da åsatru var forbudt

Mange tror at åsatrua forsvant da Norge ble kristent, eller i alle fall kort tid etterpå. Etter å ha lest en del om saken, har jeg kommet fra til at dette må være helt feil. Religionen gikk nok mest sannsynlig under jorden, siden det var noe som kunne medføre strenge straffer. Når man leter i historien etter dette, er det vanskelig å finne noe, men det finnes likevel kilder som viser at troen levde videre. 

Fra Sverige finnes det kilder som viser at mange holdt fast ved den gamle religionen ut på 1100-tallet. På 1300-tallet under pesten skal også en del  folk ha tatt den gamle troen tilbake, fordi de merket at det ikke hjalp med kristendom. Akkurat hvor i Skandinavia dette kommer fra vet jeg ikke, men det blir påstått at det skjedde flere steder.

I Småland i Sverige kan det se ut som at åsatru fikk en gjenoppblomstring på 1500-tallet. I alle fall ble nødvendig å arrangere rettssaker mot svensker som dyrket Odin. Hva mange var det som drev det dette mon tro? De fleste var vel smarte nok til å unngå å ble tatt?

Når det gjelder åsatru på 1600-tallet, så er det blitt gitt ut en bok som heter «Galdrabók». Dette er en samling av oppskrifter på runemagi som ble nedtegnet på Island, trolig over en periode fra slutten av 1500-tallet og første halvdel på 1600-tallet. Det er ikke en ren åsatru-bok, men det henvises til både kristne helgener, demoner og norrøne guder. Trolig avhengig av hvem som skrev. Oppskriftene i samlingen skal visstnok ha hatt 4 ulike forfattere. 

Den svenske forfatteren Ebbe Schön har skrevet om hvordan rester av åsatrua levde videre i folkesagn ut på 18- og 1900-tallet. Boka hans som heter «Asa-Tors hammare» har jeg lyst til å ta en nærmere titt på. Er det noen som vet hvor man får tak i den?

For Norge sin del, så har jeg vært borti en historie om at det i en avsidesliggende norsk bygd var slik at de som bodde der dyrket en som de kalte for «Toregud». Dette skal ha foregått på 1700- eller 1800-tallet. Hvor denne historien finnes hen husker jeg ikke. Jeg tror noen jeg kjente fortalte det en gang. 

Kom gjerne med mer opplysninger i kommentarfeltet, hvis du har. Jeg regner med at en del hedninger og folk med interesse for åsatru har begynt å følge bloggen fast. Det ser i alle fall slik ut på besøkstallene. 

Olaus Magnus Historia om de nordiska folken. Bok 3 - Kapitel 3 - Om Götarnas tre hufvudgudar. - Utgivningsår 1555.
Over: Tegning fra 1500-tallet som forestiller Frøy, Tor og Odin. (Olaus Magnus 1555)
 

4 kommentarer

Jan Vehusheia

03.05.2017 kl.19:54

http://www.bokus.com/bok/9789172240827/asa-tors-hammare-gudar-och-jattar-i-tro-och-tradition/

Send en til meg og ...

Jan Vehusheia

03.05.2017 kl.19:57

Vonde Åsmund Rygnestad hadde en tilskåret kubbe / gud som han kalte "Faksen"

Om dette var en åsa gud eller kirkelunst som ble kaste ut av kirken etter reformasjonen vet man ikke ..

desomskapteverden

20.07.2017 kl.17:29

Jan Vehusheia: Den ser ut til å være utsolgt over alt for tiden.

S

03.08.2017 kl.11:46

Tegningen fra 1500 iaktagelser med subjektive tolkninger:

* 12 stjerner = 12 måneder? (eller er en slags tegneserie-smell i hodet kanskje med stjerner?)

* Frøya og Odin er høyrehendt mens Tors er ikke? Frøya tydeligvis dyktig med begge hender mens Tor ser ut som han skryter om hvor stor midgardsormen var kanskje til Odin?

* Odin sitter i meditasjons stilling på tronen med ben i kryss?

* Olaus Magnus glemte å tegne/male høyrefoten til Frøya(!)

* Romersk inspirert kledsplagg her?

* etc etc

Skriv en ny kommentar