hits

Åsatru som statsreligion

Mange av leserne vet sikkert dette fra før. Men åsatru var altså den offisielle religionen vår i perioden fra Norge ble samlet rundt år 880 og frem til 995. Selv om man kaller det vikingtiden, var dette for det meste en ganske fredelig tid i Norge. Folk hadde full trosfrihet. Inntrykket mitt er at det også var mange som var ateister, og som så på religionen som kun en tradisjon.

Hvilke religiøse plikter en konge hadde, står det litt om i kongesagaene, nærmere bestemt i Håkon den godes saga. En av historiene i denne sagaen handler om at kongen får valget mellom å følge loven og blote for godt år og fred slik skikken er, eller å bli jaget fra riket.  

Jeg vil gjerne fortelle litt om de som styrte landet på denne tiden, og hva slags forhold de hadde til religionen:

 

Harald «Hårfagre» Halvdansson 

- Den første kongen som var konge over hele Norge. Det var han frem til han døde ca år 932. Jeg har inntrykk av at Harald ikke var veldig opptatt av religionen. Man syntes blant annet at det var helt greit at en av sønnene hans fikk en kristen oppdragelse i utlandet. Hvis man lesere sagaen hans, står det absolutt ingenting om religionen der. Så inntrykket man får er at han var veldig gjennomsnittelig og utøvde religionen på vanlig måte uten spesielt mye engasjement. 

 

Eirik «Blodøks» Haraldsson

- Styrte Norge fra ca 932 - 935. Deretter gikk han av som konge og ble i stedet greve over Northumberland, i Nord-England. Eirik og dronning Gunnhild får jeg inntrykk av at var mer opptatt av religionen. Tilnavnet «blodøks» er et navn han kan ha fått i ettertid fordi man ønsker å fremstille ham som grusom. Da Eirik døde, diktet Gunnhild og skaldene hans et kvad om hvordan han blir mottatt i Valhall, hvor de mener at han hører hjemme.  

 

Håkon «den gode» Haraldson

- Vokste opp hos den kristne kong Adalstein i England og var deretter konge i Norge i årene ca 935 - 961. Det ble konflikter av at han var kristen og nok egentlig ville at Norge skulle bli kristent. Men det endte med at han måtte gi opp og være med på å blote til de norrøne gudene i steden. «Den gode» kan være et tilnavn han har fått av kristne senere.  

 

Harald «Gråfell» Eiriksson

- Styrte Norge fra ca 961 - 970. Vokste opp delvis i England og delvis i Danmark. Var kristen og ønsket å gjøre Norge kristent. Samtidig hadde moren hans, Gunnhild, ganske stor innvirking, og det gjorde sikkert at han modererte seg.

 

Håkon Sigurdsson (også kjent som Håkon jarl den mektige)

- Styrte Norge ca år 970 - 995. Han tilhørte ikke den opprinnelige norske kongeslekten, men i steden slekten ladejarlene. Siden alle fra den egentlige kongeslekten hadde blitt kristne, ville folket tydeligvis heller ha en hedning fra Trøndelag til å styre. Der hvor Håkon vokste opp hadde åsatrua et solid fotfeste. I år 974 ble han tatt til fange i Danmark og tvangsdøpt. Han ble også pålagt å ta med seg kristne misjonærer når hun skulle reise tilbake til Norge. Men han satte misjonærene i land igjen, og fortsatte med å forsvare Norge mot tvangskristning fram til han ble drept i 995.      
 

2 kommentarer

09.02.2017 kl.09:43

kul lesning.Dette emnet skal jeg lese meg opp på.

desomskapteverden

09.02.2017 kl.19:16

Anonym: I så fall skal jeg komme med noen anbefalinger til videre lesning i neste innlegg.

Skriv en ny kommentar