hits

Hvor opplyste er folk?

Folk i dag tror at de lever i en tid hvor man vet utrolig mye, og hvor vitenskapen har funnet svaret på alt. Samtidig består livet for de fleste av rutiner. Folk arbeider, leser nyheter, og ser på halvdårlige TV-program. Det samme gjentar seg i morgen, og resten av uka. Årets høydepunkt er kanskje en fylletur til Spania. Filosofiske og religiøse diskusjoner er det lite av. Både i offentligheten og rundt bordene i de tusen hjem. 

Filosofi har alltid dreid seg om å stille spørsmål ved det synet og de verdiene folk tar for gitt. Det kan være å stille seg tvilende til dagens verdisyn, det politiske systemet og vitenskapens stilling. Og eventuelle andre ting hvor folk flest bare tenker at «det må være sånn». Hva slags syn de fleste har på slike ting, er et produkt av tiden vi lever i, og kan komme til å være veldig annerledes om et par hundre år. 

Det kan virke som at folk er blitt mindre bevisste på en del sammenhenger som skulle være opplagte. For eksempel troen på at mat kommer fra butikken. Troen på at alle får en rettferdig behandling i rettssystemet. Troen på at folks følelsesmessige problemer kan løses med mere penger.     

Men kan det stemme at samtale-emnene har flatet ut i nyere tid? At folk tenker mindre over åndelige ting, og at samtalene i større grad dreier seg om en ny dings man har kjøpt, hvor det er fest til helgen, hva som er bra og dårlig musikk osv?  

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar